PETER KĘPNO

Wpisy

Informacja w sprawie odbioru odpadów

Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Kępno, że odbiór odpadów odbywa się z pojemników będących własnością firmy PPUH „PETER” na podstawie umowy najmu. Wszystkie pojemniki w kolorze zielonym ocechowane nazwą EKO-REGION, również są własnością firmy PPUH „PETER” na podstawie umowy sprzedaży zawartej miedzy wyżej wspomnianymi firmami. Umowa najmu pojemników obliguje do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.