Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Wszyscy mieszkańcy Gminy Kępno mogą BEZPŁATNIE dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa.  Odpady są przyjmowane po okazaniu przez mieszkańca dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy Kępno (dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie wnoszenia opłat za śmieci).

Przywiezione odpady powinny być dostarczone w takiej formie i ilości, która umożliwi osobie przywożącej swobodne przeniesienie odpadów do odpowiednich kontenerów znajdujących się na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
– OLSZOWA

ul. Bursztynowa 55

tel. +48 62 78 211 90 wew. 24

Poniedziałek-Piątek – 7:00-17:00
Sobota – 9:00-15:00

TAK

 • Opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowań wielomateriałowych
 • Odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa)
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane leki
 • Zużyte opony – do 4 sztuk z nieruchomości rocznie
 • Niewielkie ilości gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych – do 1,2m3 z nieruchomości rocznie
 • Oleje
 • Styropian opakowaniowy i budowlany

NIE

 • Odpady dostarczone w sposób nieselektywny (zmieszane)
 • Odpady budowlane zawierające azbest
 • Odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
 • Odpady nieprawidłowo zabezpieczone lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpoadów
 • Potłuczone szyby okienne