Skąd się bierze SMOG?

1. NISKA EMISJA

Niska emisja to najprościej ujmując emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości, przeważnie na pułapie do 10 m. Głównym powodem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest spalanie węgla i drewna w gospodarstwach domowych. Odpowiada ono za ponad 50 % emisji pyłów (PM10) i 87 %  emisji rakotwórczych benzo(a)pirenu. Bardzo wiele domów wciąż wykorzystuje tzw. kopciuchy – najbardziej prymitywne piece emitujące duże ilości pyłów i substancji rakotwórczych. Wrzuca się do nich wszystko: śmieci (np. plastikowe butelki lub lakierowane drewno), w tym także odpady węglowe, muł i miał z wysoką zawartością siarki, chloru oraz popiołu.

2. KOMUNIKACJA

W polskich miastach przypada znacznie więcej samochodów na mieszkańca niż w innych miastach Europy Zachodniej. Najbardziej uciążliwe są stare samochody z silnikami diesla, często bez filtrów cząstek stałych. W skali kraju transport emituje ponad 28 % tlenków azotu, 27 % tlenku węgla oraz powyżej 15 % pyłów zawieszonych.

3. PRZEMYSŁ

Zakłady przemysłowe oraz elektrownie węglowe są również jedną z przyczyn zanieczyszczenia powietrza. Sektory te odpowiadają łącznie za 26 % emisji pyłu PM10 i 11 % emisji benzo(a)pirenu w skali kraju.

Wpływ niskiej emisji na zdrowie

Zanieczyszczenie związane z niską emisją i występowaniem smogu, mogą powodować lub nasilać takie dolegliwości jak:

1. Choroby układu oddechowego:

 • zapalenie błony śluzowej jamy nosowej
 • zapalenie gardła
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • nowotwory płuc
 • przypadki chronicznego kaszlu
 • niewydolność płuc
 • astma oskrzelowa

2. Zaburzenie centralnego układu nerwowego:

 • bezsenność
 • bóle głowy
 • złe samopoczucie

3. Choroby oczu – w tym zapalenie spojówek
4. Reakcje alergiczne ustroju
5. Zaburzenia w układzie krążenia
6. Choroby serca
7. Osłabienie płodności
8. Nowotwory

Jak ograniczyć NISKĄ EMISJĘ?

Co Ty możesz zrobić, aby ograniczyć niską emisję i zanieczyszczenie powietrza?

 • nie pal śmieci
 • wykorzystuj do ogrzewania tylko węgiel o wysokiej kaloryczności i małym zasiarczeniu
 • wymień stary kocioł węglowy na nowoczesny, wysokosprawny kocioł na ekogroszek, biomasę lub gaz
 • podłącz się do sieci cieplnej – jeżeli masz taką możliwość
 • przeprowadź termomodernizację budynku – zmniejszenie straty ciepła w budynku spowoduje mniejsze zużycie paliwa niezbędnego do ogrzania domu. Nie tylko zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, ale także wydatki na zakup paliwa do ogrzewania.