Wszyscy ponosimy koszty gospodarki dopadami!

Koszt gospodarki odpadami to
3 262 545,06 zł
z czego prawie połowa (49 %)
to koszty zagospodarowania

Koszt zagospodarowania
1 tony odpadów komunalnych to 217,00 zł netto
1 tony szkła to 1,12 zł netto
1 tony odpadów suchych to 40,24 zł netto

Zagospodarowanie butelki

wrzuconej do pojemnika na szkło kosztuje 1,12 zł za tonę

wrzuconej do pojemnika na odpady mokre kosztuje 217,00 zł za tonę