PPHU 'PETER' Ewa Peter zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji.

Data: 05.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2019 na zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji (pdf)

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji (pdf)

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O BRAKU WYSTĘPOWANIA POWIĄZAŃ zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji (pdf)

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji (pdf)

Załącznik nr 4 – PROJEKT UMOWY zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji (pdf)

Załącznik nr 5 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji (pdf)

Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE O WYKONANIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji (pdf)

Załącznik nr 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji (pdf)

Załącznik nr 8 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji (pdf)

Załącznik nr 9 – WYKAZ USŁUG zakup i montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz ze stworzeniem dokumentacji (pdf)

Data: 04.07.2019

Data: 18.07.2019