SZKŁO (pojemnik zielony)

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

ODPADY MOKRE (pojemnik czarny)

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

ODPADY SUCHE (pojemnik zółty)

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Gazety, książki, katalogi, zeszyty
 • Papierowe i tekturowe opakowania
 • Puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. PET)
 • Opakowania po kosmetykach i środkach czystości (np. szamponach, proszkach, aerozolach)
 • Plastikowe i metalowe zakrętki i kapsle
 • Plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, serkach, kefirach, margarynach)
 • Folie i torebki z tworzyw sztucznych
 • Puszki metalowe po napojach i innych artykułach spożywczych
 • Drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki i narzędzia)
 • Styropianowe naczynia jednorazowe, styropian opakowaniowy
 • Tekstylia
 • Puste opakowania po lekach

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Tłusty i zabrudzony papier
 • Tapety
 • Odpady higieniczne
 • Opakowania po smarach
 • Styropian budowlany
 • Guma
 • Butelki i pojemniki z zawartością
 • Baterie
 • Opakowania po nawozach, środkach chwastobójczych oraz owadobójczych
 • Worki po cemencie i chemii budowlanej
 • Przeterminowane leki
 • Opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i olejach
 • Odpadów niebezpiecznych
 

UWAGA!!!

Butelki z tworzywa należy zgnieść przed włożeniem ich do pojemnika, zmniejszymy w ten sposób objętość surowca.

Jeżeli odpad składa się z kilku różnych surowców (np. plastikowy kubek od jogurtu z aluminiowym wieczkiem), należy je rozdzielić, czyli przykładowe wieczko powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na odpady suche.

Opakowania należy dobrze opróżnić (nie wrzucamy do śmieci słoika z zawartością).
Opakowań nie trzeba myć.

ODPADY ZIELONE (worek brązowy)

(worki brązowe na odpady zielone są biodegradowalne)

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Ścięta trawa
 • Liście
 • Drobne odpady ogrodowe (np. połamane gałęzie)
 • Kwiaty doniczkowe

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Drewno impregnowane, płyty wiórowe
 • Kości i resztki mięsa
 • Odchody zwierzęce
 • Piasek i sorbenty dla kotów
 • Zanieczyszczone trociny po zwierzętach
 • Popiół z pieca i z kominka
 • Ziemia i kamienie
 • Papierosy i niedopałki

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble
 • Okna
 • Sprzęt AGD

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Opony samochodowe
 • Kartony
 • Styropian budowlany
 • Farby i opakowania po farbach
 • Oleje
 • Świetlówki
 

UWAGA!!!

Gmina Kępno w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera odpady bez ograniczeń ilościowych (za wyjątkiem opon i odpadów budowlanych dostarczanych do PSZOK).

Warunkiem odebrania odpadów jest ich umieszczenie w specjalnie oznakowanym pojemniku bądź też worku na odpady.

Niedopuszczalne jest wystawianie odpadów pakowanych w przypadkowe nieoznakowane pojemniki, worki, czy też w wiaderka, bądź gromadzenie odpadów luzem przy pojemniku.